info@vincentbotella.nl

voor persoonlijk contact: 06 - 16274392

Is bekkenmassage seksueel?

Samenwerking, autonomie, bewustzijn, afstemming, contact

Is bekkenmassage seksueel?

 

Nee, niet in de zin dat er enige vorm van seksueel contact plaatsvindt met de masseur of andere vormen van interactie die een persoonlijk en privé karakter hebben. Er is een helder afgebakend kader waarin de masseur dienstbaar en faciliterend is naar de cliënt, maar ook zorg draagt voor de veiligheid en het proces. Belangrijk daarbij is het regelmatig toestemming vragen voor aanrakingen en in dialoog blijven. In die zin zijn de massages nooit en te nimmer seksueel of relationeel. De cliënt staat voorop en is de baas gedurende elk moment van de sessie.

 

Een bekkenmassage is wel seksueel te noemen, als je het zo wilt zeggen, in de zin dat de genitaliën worden aangeraakt - met toestemming. En je kunt het ook seksueel noemen in de zin dat daarbij, of bij andere aanrakingen, seksuele opwinding kan optreden. Bekkenmassage is ook in die zin seksueel, dat dit normale gevoel niet koste wat het kost wordt vermeden of verzwegen. Zoals elk ander gevoel, mag het er zijn, is het veilig, heeft het geen consequenties en heeft het een functie in het tot leven brengen van je bekken en je daarbij veilig, zeker en gedragen voelen. De masseur is, nogmaals, dienstbaar, faciliterend, zorgzaam, aandachtig en betrokken bij jouw proces. Seksuele gevoelens en processen komen daarom, indien van toepassing, ook aan bod in de nabespreking.

 

Ter vergelijking. Een goede vechtsporter handelt niet vanuit agressie. Een goede beurshandelaar handelt niet vanuit hebzucht. En al helemaal niet als zij mensen begeleiden op hun expertiseterrein. Wel werken ze vanuit hun grote ervaringskennis en diepe mensenkennis. Ze hebben focus en strategisch inzicht, in de zin van weten wanneer ze niets moeten doen en wanneer ze wél iets moeten doen - wat en in welke mate. Zo is het ook met bekkenmassage, seksuele gevoelens en alle andere gevoelens die op kunnen komen. De masseur is uiterst gefocust en alert op wat er plaatsvindt in de cliënt en op wat er nu nodig is.

 

Is het altijd genitaal? 

Nee, helemaal niet, maar ik wilde dit duidelijk benoemen, omdat er vaak vragen over zijn. Soms word ik benaderd voor fysiotherapeutisch getinte problemen van het bekken, waar fysiotherapeuten en andere masseurs niet aan willen werken. Meestal word ik benaderd voor psychosomatische problematiek. Dat is, problemen die zich fysiek uiten in het bekken, maar deels of helemaal een psychische oorzaak hebben door bijvoorbeeld een bepaalde eenzijdigheid in je levenshouding. Je houding met betrekking tot seksualiteit, of de geslachtsorganen zelf, kan daar een rol in spelen.

 

Bij welke klachten kan Healing Yoga Massage helpen?